Es un professional sanitari, amb titulació universitària, especialista en el diagnòstic, la prevenció i el tractament de múltiples dolències patològiques del sistema neuromusculoesquelétic, que son tractades mitjançant tècniques terapèutiques no farmacològiques, que abasten desde la teràpia manual com a eina principal fins una altre sèrie de tècniques com la punció seca, els embenats… etc…

Si, els serveis de rehabilitació estan formats per fisioterapeutes. L’objectiu del fisioterapeuta es rehabilitar al pacient, diagnosticant i tractant la seva patologia.

Tant a la sanitat pública, com a la fisioteràpia que es realitza a través de les mútues privades, es realitzen visites masificades i no personalitzades, el que va en detriment de la qualitat del tractament, resultant molt més complicat resoldre la patologia. L’actual sistema sanitari públic no permet al fisioterapeuta desenvolupar tot el seu potencial.

Es un professional no sanitari, que utilizant les seves mans como a eina única i principal, enfatitza en la manipulació del teixit miofascial i ossi per al tractament de diferents dolèncias físiques.

No existeix una entitat reguladora global per a la pràctica de la osteopatia dintre de la Unió Europea. Aquesta regulació es fa pais per pais. A Espanya concretament, la osteopatia no es una profesió sanitària i no està inclosa en el Codi de la Sanitat Pública.

L’osteòpata no està considerat com un professional sanitari, com si ho són el fisioterapeuta i el metge. La millor manera de saber si aquest osteòpata es de confiança, es assegurant-te de que aquest osteòpata és, al mateix temps, fisioterapeuta. Les millors formacions d’osteopatia s’imparteixen a les universitats o a escoles amb aval universitari, en forma d’estudis post-universitaris de postgrau o màster, pel que a aquestes formacions només poden accedir fisioterapeutes titulats. Es a dir, els osteòpates de confiança són al mateix temps fisioterapeutes.

La mateixa que hi ha entre un metge i un remeier, és a dir, la principal diferència radica en la formació. Mentre el fisioterapeuta i el metge han cursat una formació universitària, validada i reglada basada en l’evidència científica (amb pràctiques clíniques incloses), sent considerats tots dos com a professionals sanitaris, el remeier i el quiromassatgista o massatgista, no han cursat aquest tipus de formació, pel que no són considerats com a professionals sanitaris.

La mateixa que hi ha entre un metge i un remeier o entre un fisioterapeuta i un massatgista, és a dir, la principal diferència radica en la formació. Mentre el fisioterapeuta i el metge han cursat una formació universitària, validada i reglada basada en l’evidència científica (amb pràctiques clíniques incloses), sent considerats tots dos com a professionals sanitaris, el remeier i el quiropràctic, no han cursat aquest tipus de formació, pel que no són considerats com a professionals sanitaris.

Tant el fisioterapeuta como el metge (traumatòleg) són professionals sanitaris, amb titulació universitària, especialistes en el diagnòstic, la prevenció i el tractament de múltiples dolèncias patològiques que són tractades, a nivel conservador, en el cas del fisioterapeuta mitjançant tècniques terapéutiques no farmacològiques i a nivell del metge (traumatòleg) mitjançant teràpia farmacològica (vía oral o infiltrada). En cas de que no fos eficaç la via conservadora, en algunes patologies, la cirugia és un altre recurs dintre de la medicina.

No és imprescindible. El fisioterapeuta està capacitat i format, per atendre a un pacient com a professional sanitari de primera instància, podent així diagnosticar i tractar la dolència del sistema neuromusculoesquelètic en qüestió, mitjançant tècniques terapéutiques no farmacològiques.

No, “el sistema de les mútues” no em permetria realitzar un tractament individual i personalitzat, que és la filosofia del centre. Les mútues “empenyen” d’alguna manera als centres que han decidit treballar amb aquest sistema, a realitzar visites masificades i no personalitzades, el que va en detriment de la qüalitat del tractament. La veritable fisioteràpia només es pot portar a terme a partir de visites individuals i personalitzades.